Kailas Collection

Zebrano® Mobilya

Kailas coffee table

570.230 Ft 820.216 Ft

Zebrano® Mobilya

Kailas dining table

1.638.000 Ft 2.499.000 Ft

Zebrano® Mobilya

Kailas sideboard

1.765.300 Ft 2.857.900 Ft

Zebrano® Mobilya

Kailas wall panel

1.892.300 Ft 3.665.000 Ft